Distances To/From Marsden Point

Here are the distances to all the NZ ports from Northport, Marsden Point.

All distances are in Nautical Miles (nm)

 

Auckland

83

Tauranga

165

Gisborne

313

Napier

396

New Plymouth

462

Wellington

580

Nelson

596

Picton

612

Lyttelton

702

Timaru

791

Otago

859

Bluff

980